БИЦ ИНОБРИДЖ
|

Стажант

  • Ruse
  • Part Time
  • Beginner
  • Discussed at interview
  • Service

Description

Търсим да стажант за работа по международни проекти.

Requirements

Кандидатът трябва да е минимум втори курс във висше учебно заведение и да има желание да се развива в областта на изпълнението и управлението на международни проекти в подкрепа на бизнеса.

  3521 views
The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union. The initiators of the site are the sole responsibles for the information through the site.