Търговско-промишлена палата Враца

About

ЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ВРАЦА е създадена през 1991 година като неправителствена, обществена универсална организация с нестопанска цел на деловите среди в региона на град Враца. През 2001 год. ТПП Враца е пререгистрирана като неправителствена организация в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тя е независима регионална структура на Българската търговско-промишлена палата.
Мисията на Палатата е да съдейства за развитието на благоприятна икономическа среда за развитие на бизнеса и да улеснява неговата дейност.

2 active jobs.

Last 10 added jobs

Преводач румънски език
  • Търговско-промишлена палата Враца
  • Vratsa
  • 13 November 2019
Експерт "Програми и проекти"
  • Търговско-промишлена палата Враца
  • Vratsa
  • 13 November 2019

Media files

Location info

Христо Ботев 24, Vratsa, Bulgaria
The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union. The initiators of the site are the sole responsibles for the information through the site.